Div og deretter kommer alle dagens.div kamper opp.Besøksadresse Kompetansesentrert: Teglveien 29, 1400 SKI.

Kontaktinformasjon, administrasjon (08.00-15.30 telefon:, kompetansesenteret direkte.Follo Brannvesen IKS (FBV) har 5 brannstasjoner og dekker en region med 120 000 innbyggere i Follo-kommunene Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, og Frogn.Dette vil være vårt "nærområde men vi vil også kunne ta oppdrag ut over disse områdene.

Seksjon kurs er etablert under merkevarenavnet, kompetansesenteret.Seksjon boligalarmer som tilbyr utrykningstjenester til boligalarmer, er også underlagt denne avdelingen.